Συνεδρία στο γραφείο

Κατά την διάρκεια της ατομικής συνεδρίας πραγματοποιούνται τα εξής:

1. Λήψη ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού

 

Μέσω του ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού ο διαιτολόγος θα λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για κάποια παθολογική κατάσταση, την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του για την δημιουργία του καταλληλότερου διαιτολογίου του ατόμου που ζητεί την βοήθειά του, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το οποιοδήποτε διαιτολογικό – διατροφικό πρόβλημα.

 

Η ύπαρξη κάποιας νόσου μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόσληψη τροφής, στην πέψη, στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και στον μεταβολισμό του ατόμου.

 

Η ύπαρξη νόσου μπορεί να ευθύνεται για την ασυναίσθητη μεταβολή των διατροφικών αναγκών του ατόμου αλλά επίσης μπορεί να επιβάλλει άμεσα και καίρια την αλλαγή του καθημερινού διαιτολογίου που πρέπει να ακολουθεί το άτομο ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της νόσου στην υγεία του.

 

Λόγω αυτών των παραγόντων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τις τελευταίες αιματολογικές/βιοχημικές εξετάσεις του τελευταίου 6μήνου καθώς και να γνωρίζετε τα φάρμακα τα οποία μπορεί να λαμβάνετε, με την ονομασία τους και την δοσολογία που σας έχουν χορηγηθεί από τους εκάστοτε ιατρούς.

2. Λήψη ιστορικού Διατροφής

 

Μέσω του ιστορικού διατροφής ο διαιτολόγος θα λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συνήθη διατροφική πρόσληψη του ατόμου.

 

Κατά την διάρκεια λήψης του ιστορικού διατροφής, θα ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου, τις προτιμήσεις τις απαρέσκειες του καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα του.

 

Όλα τα ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν και θα αποτελέσουν την βάση για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής που θα αποφέρει τα μέγιστα οφέλη σε αυτόν που θα το ακολουθήσει.

3. Ανάλυση Σύστασης Σώματος γνωστή ως ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, θα ληφθεί πλήρες ιστορικό σωματικού βάρους και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σωματομετρικές μετρήσεις όπως μέτρηση βάρους, ύψους καθώς και περιφερειών (μέσης, ισχίων, καρπού) οι οποίες θα αξιολογηθούν. 

 

Έπειτα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση σύστασης σώματος καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 

4. Στοχοθεσία

 

Η Στοχοθεσία είναι η επιλογή ενός αντικειμενικού σκοπού που επιθυμεί κάποιος να επιτύχει. Κατά την διάρκεια της στοχοθεσίας θα προσδιοριστούν οι πλήρεις στόχοι, βραχυπρόθεσμοι – μακροπρόθεσμοι που θα τεθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του ατόμου.

5. Διατροφική εκπαίδευση ατόμου

 

Κατά την διάρκεια των συνεδριών, θα παρέχεται διατροφική εκπαίδευση στις ομάδες των τροφίμων με την βοήθεια και των διατροφικών προπλασμάτων, ώστε να αποκτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, το άτομο που έχει ζητήσει την βοήθεια ενός διαιτολόγου-διατροφολόγου, την ικανότητα της δημιουργίας αυτόνομων γευμάτων, πλήρων όμως από θρεπτικές ουσίες, που θα μπορεί ο ίδιος πλέον να δημιουργήσει και να ακολουθήσει στο μέλλον.

6. Δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου διατροφής

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί, θα σχεδιάζεται εξατομικευμένο πλάνο διατροφής σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου συνεκτιμώντας και τις προτιμήσεις του, το οποίο θα λαμβάνεται είτε στο τέλος της συνεδρίας είτε μέσω e-mail.

Επόμενες συνεδρίες

  • Επίλυση αποριών σχετικά με το πλάνο διατροφής και τις συνθήκες πραγματοποίησης του.
  • Τροποποίηση διατροφικού πλάνου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ανάγκες του ατόμου.
  • Ζύγιση και ανάλυση σύστασης σώματος του ατόμου μέσω λιπομέτρησης.
  • Αξιολόγηση των στόχων που έχουν τεθεί βραχυπρόθεσμα
  • Διατροφική εκπαίδευση του ατόμου με σκοπό την υιοθέτηση καινούργιων διατροφικών συμπεριφορών οι οποίοι θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων.