Διατροφή και Τρίτη ηλικία

Η διατροφή κατά την διάρκεια της τρίτης ηλικίας έχει τεράστιο αντίκτυπο στη σωματική υγεία και την ευημερία των ατόμων.

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες διατροφής ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία ενός ατόμου.

Τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες σε σχέση με τις ανάγκες που είχαν στα προηγούμενα στάδια της ζωής τους.

Η υγιεινή διατροφή και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας συμβάλλει στη σωματική υγεία, αλλά έχει επίσης τεράστιο αντίκτυπο στη μνήμη και την ψυχική λειτουργία τους.

Επίσης, η υγιεινή διατροφή στην τρίτη ηλικία, βοηθά στη διατήρηση της υγείας και στη μείωση της εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, συμβάλλει στην ενέργεια και τη διάθεση του ατόμου και βοηθά στη διατήρηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Η υπηρεσία έχει ως στόχο:

  • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης του ατόμου μέσω ειδικών μεθόδων διατροφικής αξιολόγησης.
  • Διατροφική εκπαίδευση του ατόμου αλλά και των συγγενών αυτών που τους περιθάλπουν, με στόχο την εκμάθηση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.
  • Εκπαίδευση του ατόμου σχετικά με τις διατροφικές ανάγκες του σώματος του ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ατόμου.
  • Δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ατόμου με στόχο την κάλυψη των διατροφικών του αναγκών και την επίτευξη των στόχων του.
  • Συνεχής διατροφική αξιολόγηση του ατόμου με στόχο την απόκτηση/ διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, την διατήρηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, την αποφυγή απόκτησης προβλημάτων υγείας καθώς και την θεραπεία των ήδη υπαρχουσών προβλημάτων.